Khu nghỉ dưỡng Hieu’s Cottage - Hieu’s Cottage Resort

Chính sách trẻ em

Chính sách trẻ em đi cùng tại Hieu's Cottage

a) 01 trẻ em đi cùng với bố mẹ

Trẻ em dưới 6 tuổi: được miễn phí ăn sáng khi ngủ chung giường với bố mẹ. Hoặc phụ thu giường phụ với mức 350.000 VNĐ/đêm.

Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi: tính phí phụ thu với mức 120.000VNĐ/đêm (ngủ chung giường bố mẹ). Hoặc phụ thu giường phụ 350.000 VNĐ/đêm.

Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: tính bằng giá người lớn 350.000VNĐ/đêm.

b) 02 Trẻ em đi cùng với bố mẹ

02 trẻ em đều dưới 06 tuổi: tối đa 1 trẻ em được miễn phí ăn sáng (ngủ chung giường bố mẹ). Trẻ em còn lại phụ thu thêm 120.000 VNĐ/ đêm (ngủ chung giường bố mẹ) hoặc phụ thu giường phụ với mức 350.000 VNĐ/đêm.

01 trẻ em dưới 6 tuổi và 01 trẻ em từ 6 đến 11 tuổi: trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí ăn sáng (ngủ chung giường bố mẹ). Trẻ em còn lại phụ thu thêm 120.000 VNĐ/ đêm (ngủ chung giường bố mẹ) hoặc phụ thu giường phụ với mức 350.000 VNĐ/đêm.

02 trẻ em đều từ 6 đến 11 tuổi: tính phí phụ thu đối với 01 trẻ em với mức 120.000 VNĐ/đêm bao gồm ăn sáng (ngủ chung giường bố mẹ). Trẻ em còn lại phụ thu thêm 120.000 VNĐ/ đêm (ngủ chung giường bố mẹ) hoặc phụ thu giường phụ với mức 350.000 VNĐ/đêm.

Hoặc được tính 80% giá phòng dành cho người lớn nếu đặt phòng riêng cho 2 bé.

Follow Us