Bia Sài Gòn
Bia Sài Gòn
30.000VNĐ
Cà Phê Sữa Tươi Sương Sáo
Cà Phê Sữa Tươi Sương Sáo
45.000VNĐ
Sữa Chua Cà Phê
Sữa Chua Cà Phê
55.000VNĐ
Oreo Đá Xay
Oreo Đá Xay
55.000VNĐ
Sinh Tố 3 Tầng
Sinh Tố 3 Tầng
55.000VNĐ
Sữa Chua Hủ
Sữa Chua Hủ
15.000VNĐ
Cacao Latte
Cacao Latte
45.000VNĐ
Soda Chanh Sả
Soda Chanh Sả
45.000VNĐ
Cà Phê Trái Cây
Cà Phê Trái Cây
Bạn thích nước ép nhưng có đam mê với cà phê ?Cà phê trái cây sẽ là lựa chọn tối ưu nhất !
55.000VNĐ
Nước Ép Dưa Hấu
Nước Ép Dưa Hấu
45.000VNĐ
Cà Phê Sương Sáo
Cà Phê Sương Sáo
45.000VNĐ
Cà Phê Bọt Biển
Cà Phê Bọt Biển
55.000VNĐ
Soda Blue
Soda Blue
45.000VNĐ
Sinh Tố Mít
Sinh Tố Mít
45.000VNĐ
Sinh Tố Xoài
Sinh Tố Xoài
45.000VNĐ
Sinh Tố Sapoche
Sinh Tố Sapoche
45.000VNĐ
Sinh Tố Mãng Cầu
Sinh Tố Mãng Cầu
45.000VNĐ
Cà Phê Sữa Dừa
Cà Phê Sữa Dừa
55.000VNĐ
Matcha Đá Xay
Matcha Đá Xay
55.000VNĐ
Cà Phê Đen Nóng
Cà Phê Đen Nóng
30.000VNĐ
Cà Phê Muối Mè
Cà Phê Muối Mè
55.000VNĐ
Cà Phê Sữa Đá
Cà Phê Sữa Đá
25.000VNĐ
Cà Phê Đen Đá
Cà Phê Đen Đá
20.000VNĐ
Nước Ép Khóm + Táo
Nước Ép Khóm + Táo
45.000VNĐ
Nước Ép Khóm
Nước Ép Khóm
45.000VNĐ
Nước Ép Táo
Nước Ép Táo
45.000VNĐ
Nước Cam Ép
Nước Cam Ép
45.000VNĐ
Nước Cam Twister Lon
Nước Cam Twister Lon
25.000VNĐ
Aquafina
Aquafina
15.000VNĐ
Sting Vàng
Sting Vàng
25.000VNĐ
Kết nối với chúng tôi
Follow Us